logo

Obuka i prenos znanja

edu.jpg

Obuka i prenos poslovnog znanja (know-how transfer)

Predavanja se izlažu na jasan i jednostavan način, koji lako može da razume i primeni široka ciljna grupa slušalaca:

 • vrhunski menadžeri i poslovni ljudi
 • individualci ili preduzetnici
 • rukovodioci i profesionalci u informacionim i komunikacionim tehnologijama, uključujući programere i Web dizajnere
 • zaposleni u državnoj administraciji i srodnim sektorima
 • specijalisti za odnose sa kupcima i podršku prodaji

Glavne teme seminara iz oblasti e-poslovanja su:

 • Pregled stanja i trendova e-poslovanja u svetu i modeli marketing nastupa na Internetu
 • Koncipiranje e-poslovanja i Web sajta koji prodaje Tehnike koje se koriste za privlačenje posetilaca i povećanje gledanosti sajta
 • Karakteristike i specifičnosti e-poslovanja između preduzeća
 • Prikaz sistema plaćanja na Internetu
 • Značaj e-poslovanja unutar preduzeća
 • Funkcionalnost intraneta i prikaz njegove strukture
 • Problematika prenosa informacija, poslovne komunikacije i unapređenja korporativnog znanja

Šta Vam seminari nude:

 • Povećanje kvaliteta obučenosti i znanja Vaših kadrova
 • Prenos znanja stečenog kroz međunarodno elektronsko poslovanje, sa kupcima iz vodećih svetskih kompanija iz više od 120 zemalja širom sveta
 • Primeri iz prakse (Case Study) koji su deo iskustva organizatora i predavača

Najpogodniji model transfera tehnologije za Vas

Čak i ako obezbedite najbolju obuku za vaše zaposlene, stvarni rezultati dolaze tek kada se zaposleni uključe u realne projekte. Zbog toga primenjujemo koncept zajedničkog razvoja (model Joint Application Development), najdelotvorniju kombinaciju učenja, praktične obuke, i rada na stvarnim projektima koji su od interesa za vašu kompaniju.

Kroz zajednički razvoj prenosimo vam celokupnu veštinu potrebnog IT projektovanja (know-how), povećavamo kompetentnost vaše kompanije i, istovremeno, štedimo novac koji ulažete u razvoj softvera.

Kontaktirajte nas da se dogovorimo oko detalja
Utisci kupaca

Predavanja su odlična, jasna i stručna, potkrepljena praktičnim primerima.

Biljana Janković
Telekom Srbija, Beograd
Reference

Specijalno priznanje za doprinos razvoju e-poslovanja u Makedoniji

Skopkom.jpg

Programi rada prilagođeni Vama – in-house seminari

Sve seminare možemo organizovati i u Vašem preduzeću. Time na optimalan način obezbeđujete inoviranje znanja Vašeg kadra.

priznanje_vel.jpg

Pored toga, možemo Vam pripremiti posebne programe rada, koji odgovaraju baš Vašim potrebama:

 • »Teme seminara i diskusije podređene su Vašim potrebama
 • »Seminari se održavaju kod Vas, odnosno na mestu i u vreme po Vašem izboru
 • »Predavači su u potpunosti posvećeni povećanju znanja i kvaliteta obučenosti Vaših kadrova (za razliku od javnih seminara)
 • »Niža cena internih u odnosu na javne seminare